Εγγυηση προϊόντος                           


Όλα τα μεταχειρισμένα  προϊόντα μας  καλύπτονται από εγγύηση 12 μηνών με το παραστατικό της εγγύησης της buysell.gr 

όλα τα εκθεσιακά μεταχειρισμενα προϊόντα μας  είναι ελεγμένα απο έμπειρους τεχνικούς ως προς την λειτουργία τους ,όλα τα προϊόντα μας είναι ξεκλείδωτα χωρίς κωδικούς, χωρίς κλειδώματα  σε  δίκτυα, και είναι έτοιμα προς χρήση με τη δική σας η οποιαδήποτε κάρτα sim οποιουδήποτε δικτύου 

Για να καλυφθείτε από εγγύηση στα μεταχειρισμένα   προϊόντα αποστέλλετε το προϊόν συνοδευόμενο με το πρωτότυπο του παραστατικού εγγύησης αποκλειστικά και μόνο στην buysell.gr (προσοχή φυλάξτε το παραστατικό της εγγύησης) χωρίς το παραστατικό δεν καλύπτουμε καμιά συσκευή με εγγύηση 

Η κακή λειτουργία του προϊόντος πρέπει να οφείλεται σε ελάττωμα του κατασκευαστή και όχι σε βλάβη που προκλήθηκε από κακή χρήση του προϊόντος, όπως για παράδειγμα από πτώση, λειτουργία εκτός προδιαγραφών κατασκευαστή, επέμβαση στο εσωτερικό ή το λειτουργικό του από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς κλπ.

Oι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για να καλυφθείτε είναι:

Αποστέλλετε το προϊόν στο κατάστημά μας (MONO ME ACS  COURIER) buysell.gr Νίκης 2 Σύνταγμα ΤΚ 10563 ΤΗΛ 2103312256 και με τη σειρά μας το αποστέλλουμε στο αντίστοιχο  service για τεχνικό έλεγχο. Εφόσον διαπιστωθεί από to service ότι η βλάβη οφείλεται σε κατασκευαστικό πρόβλημα και όχι σε υπαιτιότητα του χρήστη, προχωράμε σε επισκευή του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας να επικοινωνείτε με το κατάστημα πριν προβείτε στην αποστολή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 
Τηλ.: 2103312256 .

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που:

1.     Η βλάβη προκλήθηκε επειδή ο χρήστης δεν χρησιμοποιεί ή δεν συντηρεί τη συσκευή σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρηστών.

2.     Η βλάβη προκλήθηκε από νερό, πτώση ή απρόσεκτη φύλαξη. Προϊόντα με σημάδια πτώσεις δεν καλύπτονται από την εγγύηση

3.     Η βλάβη προκλήθηκε από επισκευή ή μεταποίηση λειτουργικού της συσκευής από μη εξουσιοδοτημένο κατάστημα.

4.     Η βλάβη προκλήθηκε εξαιτίας ατυχημάτων ανωτέρας βίας, διαφορά ή πτώση τάσης ρεύματος, κακή φόρτιση μπαταρίας.

5.     Xωρίς το παραστατικό εγγύησης δεν καλύπτετε καμιά συσκευή

       

       *Όλα τα προϊόντα είναι μεταχειρισμένα και όχι καινούρια, είναι τηλέφωνα τα οποία έχουν δουλέψει , μετά από έλεγχο από τις συνεργαζόμενες εταιρείες από τις οποίες τα οποία προμηθευόμαστε, υπάρχει περίπτωση να έχουν αλλαχτεί προβληματικά  μέρη του κινητού ως προς την καλή λειτουργεία τους  . Συνήθως τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται αν δεν είναι γνήσια είναι πολύ καλής ποιότητας εφάμιλλά των γνήσιων.

                                                                                                                              

       

  

**

*6.